Hᴀι Gιáм đốc sở тỉɴн Kнáɴн Hòᴀ ʙị κнᴀι тʀừ κнỏι Đảɴԍ CSVN

Chưa phân loại

Ban Bí thư quyê't khai trừ ra khỏi Đảng nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng và 2 nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư và Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 26/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành k.ỷ l.u.ậ.t ông Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM và hai nguyên cán bộ cấp sở của tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Diệp Dũng, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP (Saigon Co.op) đã vι ρнâ.м nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vι ρнâ.м quy định của Đảng, pha'p luật của Nhà nước, vι ρнâ.м quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương.

Ông Diệp Dũng đã ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, nghị quyê't, thông báo triển khai huy động vốn, tăng vốn điều lệ, tổ chức Đại hội thành viên năm 2020 trái pha'p luật và quy định của Thành ủy TPHCM.
Hai nguyên giám đốc sở tỉnh Khánh Hòa bị khai trừ Đảng - 1Ông Võ Tấn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Ông Võ Tấn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ký các văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyê't định có nội dung trái pha'p luật về đầu tư, quản lý, sử dụng đất tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc.

Ông Lê Văn Dẽ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã ký các văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyê't định trái pha'p luật về thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung.

Vi phạm của các ông: Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ, Diệp Dũng gây hậu quả rất n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, m.ấ.t uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vι ρнâ.м, theo quy định của Đảng về x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t tổ chức đảng, đảng viên vι ρнâ.м, Ban Bí thư quyê't định thi hành k.ỷ l.u.ậ.t Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Võ Tấn Thái, Lê Văn Dẽ, Diệp Dũng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan xem xét, x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân đã x,ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đảng.

Tại kỳ họp 14 xét đề nghị của Tỉnh ủy Khánh Hòa, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành k.ỷ l.u.ậ.t các ông: Võ Tấn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Văn Dẽ, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

Các ông trên đã vι ρнâ.м quy định của Đảng, pha'p luật của Nhà nước trong việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số quyê't định có nội dung trái pha'p luật tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc và dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, tỉnh Khánh Hòa.